Kabos Sándor

TÖBBVÁLTOZÓS STATISZTIKAI ELEMZÉSEK

heti 2 óra előadás  (számítógépes adatelemzési példákkal)

 

 

Az előadás az alapképzésben tanult matematika és SPSS ismeretekre építve bevezetést ad a többváltozós adatleírás és statisztika következtetés néhány fejezetébe. Az eljárásokat a változók különböző mérési szintjei szerint csoportosva tárgyljuk. Az előadásokat fakultatív adatelemzési gyakorlat kíséri és a félév során elkészítendő esettanulmányhoz kapcsolódó konzultáció.

 

Tematika

 

1. rész: Statisztikai következtetés egy függő változó és több magyarázó változó esetén.

Többváltozós regresszió folytonos változók esetén.

Regresszió kategória értékű függő változó esetén.

Többtényezős variancia-analízis.

 

 

2. rész: A lényegkiemelés statisztikai eljárásai.

A minta tér és a változók tere.

Főkomponens-analízis és faktor-analízis.

Diszkriminancia-analízis.

Sokdimenziós kategória-kvantifikáció.

 

 

Irodalom

 

 

Értékelés

a tanult fogalmak megértését ellenőrző alapszintű zárthelyi,

a félév végéig beadandó esettanulmány .