SST115 Többváltozós valószínűségszámítás és matematikai statisztika

(survey statisztika szak)

 

Tematika:
- a többdimenziós eloszlás,  összefoglaló
- mátrixok szinguláris felbontása, sajátfelbontása, összefoglaló     lin.alg. kiegészítés
- a többdimenziós normális eloszlás, összefoglaló

- a kétdimenziós normális eloszlás,
- feltételes eloszlások,

- a Wishart-eloszlás, összefoglaló

- a Cochran-Fisher tétel,

- a normális adatmátrix összefoglaló

- a normális eloszlás paramétereinek ML becslése,  összefoglaló

- többdimenziós z- és t-próba,

- a lineáris modell,  az általánosított lineáris modell,
- többdimenziós regresszió- és variancia-analízis,  összefoglaló
- főkomponens-analízis, összefoglaló 

- faktor-analízis,
- kanonikus korreláció,
- diszkriminancia-analízis, összefoglaló 
- többdimenziós skálázás.összefoglaló 
 

Emlékeztető:  az előadás anyaga

Gyakorló feladatok melyeket az előadáson megbeszéltünk

 

Irodalom:

Bolla M. - Krámli A.: Statisztikai következtetések elmélete. Typotex, 2005.

Meyers, L.S. - Gamst, G.C. - Guarino, A.J. : Applied Multivariate Research. Sage, 2006.

Móri F.T. - Székely J.G. (szerk).: Többváltozós statisztikai analízis. Műszaki Könyvkiadó, 1986.

Venables, W. N. - Ripley, B.D.: Modern Applied Statistics with S. Fourth Edition Springer. 2002.

 

Évközi ZH: NINCS  

 

Fakultatív:  gyakorló feladatok

 

 

Értékelés: a konzultáción és a szóbeli vizsgán egyaránt max 60 pontot lehet szerezni.

 

Osztályzat a két pontszám összege alapján:

0-19 pont: elégtelen,

20-39 pont: elégséges,

40-59 pont: közepes,

60-79 pont: jó,

80-120 pont: jeles,

 

feltéve, hogy mindkét részből külön van legalább 10-10 pont.

 

 

Vizsgatematika

 

Szóbeli vizsgára a NEPTUN-ban kell jelentkezni.
A szóbeli vizsgán NINCS feladatmegoldás, a vizsgatematika tételeiből húz egyet a vizsgázó, kap 10 perc felkészülési időt, ezalatt használhat könyveket, jegyzeteket és a jelen honlapról letölthető összes anyagot, majd a segédeszközök használata nélkül kell elmondani a tételt.