Kabos Sándor:

TT551 STATISZTIKA II.

heti 2 óra előadás + 2 óra gyakorlat

A társadalomtudományi elemzések során leggyakrabban használt fogalmak (szignifikancia, konfidencia-intervallum) és eljárások (statisztikai becslés és hipotézisvizsgálat) bemutatása. Az előadás kitekintést ad a mintavételezés és a statisztikai összefüggésvizsgálat legegyszerűbb eseteire.

 

 

Tematika itt :

 

1. rész. Statisztikai eljárások.

 

1.a. Statisztikai becslés.  Előadás vázlat:  szept 11    szept 11

ˇ         Alapsokaság és minta. Mintavétel (egyszerű véletlen minta).

ˇ         A statisztikai becslés torzítatlansága.

ˇ         Valószínűség, várható érték, szórás becslése.

ˇ         Legkisebb négyzetes becslés. Maximum likelihood becslés

 

1.b. Mintavétel.   Előadás vázlat:  szept 18     szept 25

ˇ         Az egyszerű véletlen mintavétel tulajdonságai.

ˇ         Rétegzett mintavétel.  Valószínűségi mintavétel, súlyozás.  

 

1.c. Hipotézisvizsgálat.  Előadás vázlat:    okt 2

ˇ         Modell, paraméteres modell, statisztikai alapfeltevés és hipotézis.

ˇ         A binomiális próba, a z-próba, a t-próba, a khi-négyzet-próbák.

ˇ         Egyoldali és kétoldali próba. Egymintás és kétmintás próba.

 

1. ZH mintafeladatok megbeszélése, október 9-én:    MintaZH      megoldás

 

Az október 16-i ZH  itt

   

2. rész. A statisztikai eljárások értékelése.

 

2.a. Becslés és hipotézisvizsgálat. Előadás vázlat:   nov13    nov20    nov20   

ˇ         Statisztikai döntéselmélet, ROC görbe.

ˇ         A hipotézisvizsgálat első- és másodfajú hibavalószínűsége.

ˇ         A legkisebb négyzetes becslés. A maximum likelihood becslés.

 

2.b. Statisztikai összefüggésvizsgálat. Előadás vázlat: nov27  dec4    dec4  dec4   

ˇ         A statisztikai összefüggésvizsgálat kérdésfeltevése, példák.

ˇ         Egyszempontos variancia-analízis. Hipotézisek, melyek F-próbával vizsgálhatók.

ˇ         Kétváltozós összefüggésvizsgálat folytonos változókra. Korreláció, regresszió.

ˇ         Két- és háromváltozós összefüggésvizsgálat kategoriális változókra.

 

2. ZH mintafeladatok megbeszélése: dec 11-én

 

2. ZH: december 18-án, 10-11-ig     Minta ZH   megoldás

(december 18-án 11-12-ig az 1. ZH  újraírható)

 

 

Irodalom:
Freedman, D. - Pisani, R. - Purves, R.: Statisztika, Typotex, 2005.
Rudas Tamás: Közvéleménykutatás, Corvina, 2006.
Reimann J. - Tóth J.: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Tankönyvkiadó, 1997.
Szignifikanciapróbák összefoglaló

Mintavétel összefoglaló

Eloszlástáblázatok

 

Kiegészítő irodalom:
Lukács O.: Matematikai statisztika. Példatár. Műszaki, 1987.
Hunyadi L.- Mundruczó Gy. - Vita L.: Statisztika, Aula, 1996
Meszéna Gy. - Ziermann M.: Valószínűségelmélet és matematikai statisztika. KJK, 1981.

Értékelés:

Megajánlott kollokviumi jegy szerezhető a két évközi ZH eredményei alapján. A decemberi ZHra a NEPTUN-ban nem kell (=nem lehet) jelentkezni. Aki az első dolgozatot két alkalommal megírja, e két pontszám közül csak a magasabbat kapja. Aki nem szerzett megajánlott jegyet, vagy a megajánlott jegyet nem fogadja el, vizsgán szerezhet kollokviumi jegyet (a vizsga nem függ sem az előzőleg írt dolgozatoktól, sem az esetleg szerzett megajánlott jegytől). Erre a vizsgára december 31-től a  NEPTUN-ban kell jelentkezni. A megajánlott jegy elfogadásához az NEPTUN-ban nem kell vizsgára jelentkezni.

Megjegyzés: a TT551 osztályzat megszerzésének gyenge előfeltétele TT551gy.

 

Minden ZHra érvényes: a ZH megírásához használható segédszközök: Szignifikanciapróbák összefoglaló, Mintavétel összefoglaló, eloszlástáblázatok, a hallgató saját jegyzeteiből legfeljebb három A4-es lap, üres jegyzetlapok, kalkulátor (mely nem telefon).

 

Megajánlott jegy a ZH1. és ZH2. alapján

Mindkét ZH  pontozása azonos: 0-80 pont szerezhető. Mindkét ZH megfelelő szintje: 20 pont.
Megajánlott kollokviumi osztályzat a két ZH pontszám összege alapján:

90-160: jeles

70-89: jó, feltéve, hogy mindkét ZH pontszám 20+

50-69: közepes, feltéve, hogy mindkét ZH pontszám 20+

40-49: elégséges, feltéve, hogy mindkét ZH pontszám 20+

 

 

Vizsga ZH minta

 

Vizsga ZH értékelése:

50-100: jeles

40-49: jó

30-39: közepes

20-29: elégséges

0-19: elégtelen