SST123  Adatelemzés II.

(heti 2 óra előadás) 

A statisztikai modell illeszkedésvizsgálatának adatelemzési eszközei.

 

  

Tematika: 

-          statisztikai modellek elemi illeszkedésvizsgálata,

-          az általánosított lineáris modell illeszkedésvizsgálata,

-          többdimenziós outlier identifikáció PCA eljárással,

-          térben és időben változó adatok modellezése,

-          lineáris regresszió diagnosztizálása variancia analízissel,

-          lineáris regresszió diagnosztizálása rangstatisztikák alapján,

-          grafikus modellek (irányított és irányítatlan),

-          resampling tesztelési eljárasok a khi-négyzet statisztikával.

 

Minta elemzések a kurzus Coospace lapján itt

 

Irodalom:

Crawley, MJ: The R Book, Chpt 19, Mixed Models. Wiley, 2007.  itt

Filzmoser, P. -  Maronna, R. -  Werner, M.: Outlier identification in high dimensions. Computational Statistics & Data Analysis, 52(3), 1694-1711. (2008)  itt

Gelman, A. - Park, DK. - Ansolabehere, S. - Price, PN. - Minnite, LC.: Models, assumptions and model checking in ecological regressions. Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society), 164(1), 101-118. (2001)  itt

Ntzoufras, I.: Bayesian modeling using WinBUGS. Chpt 4. Wiley, 2009.  itt

Venables, WN.-  Ripley, BD.: Modern Applied Statistics with S. Springer. 2002.

 

A félév teljesítésének szükséges feltétele az első negyedéves ZH megfelelő megírása.

Az első negyedéves ZH két alkalom bármelyikén megírható:

március 21.   eredmények

május 18.   eredmények