KONTINGENCIATÁBLÁK ELEMZÉSE

heti 2 óra előadás  (számítógépes adatelemzési példákkal)

 

 

A kurzus kategoriális adatok statisztikai elemzésének módszereivel foglalkozik, adatelemzési példák megbeszélésével. Az előadáson bemutatott elemzések ISSP adatokon készültek:

 

 

Tematika:

 

1. rész: Adatelemzés és statisztikai következtetés. . Adatelemzés 1. 

Alapsokaság, minta, mintavétel, kereszttábla.

Egyszerű táblaolvasás. Esély, esélyhányados.  Adatelemzés 2.

Kategória értékű változók együttes eloszlása.

Marginális eloszlás, feltételes eloszlás.

 

2. rész: Függetlenségvizsgálat

Változók függetlenségének és interakciójának fogalma.

Feltételes függetlenség, többszörös függetlenség, kölcsönös függetlenség.

Függetlenségvizsgálat:  Pearson khi-négyzet, Fisher egzakt próba.

Rangszámok, rangkorreláció,  Mann-Whitney próba.. Ordinális stat

 

3. rész: A loglineáris elemzés   loglin

A loglineáris modell fogalma és interpretálása. Adatelemzés 3.

Likelihood-hányados partíció. Loglineáris modellek sorozatának vizsgálata.

Logit elemzés. Adatelemzés 4.

Logisztikus regresszió Adatelemzés 5.

Likelihood-hányados statisztika, entrópia, feltételes entrópia.

 

Irodalom:

 

Agresti, A.: Categorical Data Analysis, Wiley, 1990.

Rudas Tamás: Közvéleménykutatás, Corvina, 2006.

Rudas Tamás: Kontingenciatáblák elemzése, ELTE BTK jegyzet, 1982.

Számítógépes példák .

Összefoglaló

 

Értékelés:

a tanult fogalmak megértését ellenőrző  zárthelyi,

a félév végéig beadandó módszertani  esettanulmány .

Esettanulmány elkészítésének feltétele: a témavázlat elfogadása november 25-ig.

Esettanulmány elkészítésének határideje: a félév lezárása előtt 72 órával