Regressziós modellek kategoriális változókkal

 

(heti 2 óra statisztika gyakorlat)

 

A logisztikus regresszió a loglineáris modell értelmezési keretében. Többdimenziós skálázás alkalmazása a kategoriális regresszió feladatára. Klasszifikációs és regressziós fa. A hallgatóknak félév végén SPSS-ben egy önálló adatelemzési feladatot kell megoldaniuk.

 

Irodalom:

Agresti A. 1990 : Categorical Data Analysis, Wiley.

Gifi A. 1990 Non linear Multivariate Analysis, Wiley,

Venables, W. N.-  Ripley, B.D.( 2002): Modern Applied Statistics. Fourth Edition