Statisztika

(heti 2 óra előadás + 2 óra fakultatív szeminárium)

 

Tematika

 

1. A statisztika kurzus áttekintése előadás vázlat

A tantárgyi követelményrendszer. A statisztika fogalma, szerepe a jelenségek megismerésében. Az adatreprezentáció eszközei.

 

2. Egyváltozós leíró statisztika  előadás vázlat

Gyakorisági sorok.  Számított és helyzeti középértékek, a számtani átlag és a szórás meghatározása osztályközös gyakorisági sorból. Koncentráció-elemzés.

 

3. Érték-, ár és volumenindexek számítása  előadás vázlat

Származtatott mennyiségi sorok. Egyedi és összetett indexek.

 

4. A statisztikai következtetés  előadás vázlat

Valószínűségszámítási modellek, mintavétel és teljeskörű adatfelvétel. Empirikus eloszlások. Várható érték, szórás.

 

5. Várható érték és szórás becslése előadás vázlat

Torzítatlan becslés. Megbízhatósági intervallum.

 

6. Standardizálás és idősorok mozgóátlagolása előadás vázlat

Részátlagok és a főátlag számítása. Különbség- és hányados-felbontáson alapuló standardizálás. Idősorok mozgóátlagolása.

 

7. Mintavétel előadás vázlat

Egyszerű véletlen minta, valószínűségeloszlás szerinti minta. Súlyozás. Többlépcsős mintavétel, klaszter minta.  Rétegezett minta.

 

8. Hipotézisvizsgálat  előadás vázlat

Döntési szituációk a hipotézisvizsgálatban. Szignifikancia szint és szignifikancia érték. Várható érték egymintás tesztelése.

 

9. Két- és többváltozós leíró statisztika előadás vázlat

Asszociációs és korrelációs kapcsolat. Rangkorrelációs együttható. Regresszió.

 

10. Két- és többváltozós statisztikai következtetés  előadás vázlat

A regressziós függvény elméleti meghatározása a klasszikus legkisebb négyzetek módszerével. Rugalmassági együttható. Determinációs együttható. Regressziós modell tesztelése.

 

11. Idősorok vizsgálata előadás vázlat

Dekompozíciós idősorelemzés. A trend és a szezonalitás meghatározása. Analitikus trendszámítás.

 

12. A statisztika intézményrendszere, adatforrások, adatelemzés előadás vázlat

A magyarországi és a nemzetközi statisztikai intézetek. Nyilvános internetes adatszolgáltatások és kutatók számára elérhető adatbázisok.  Az adatelemzés eszközei. A statisztikai döntéselőkészítés.

 

Irodalom

Pintér József – Rappai Gábor (szerk.): Statisztika 1-391 oldal. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2007.

 

Kiegészítő irodalom
Freedman, D. - Pisani, R. - Purves, R.: Statisztika, Typotex, 2005.

Hunyadi L.- Mundruczó Gy. - Vita L.: Statisztika, Aula, 1996
Rudas Tamás: Közvéleménykutatás, Corvina, 2006.

 

A számonkérés formája

írásbeli kollokvium.

Az írásbelin elméleti kérdésekre kell válaszolni, ezen kívül néhány számpéldát kell megoldani az előadás és a tankönyv anyaga alapján. Az előadásvázlat szövegében sárga háttérszín kiemelés jelöli azokat a részeket, amelyekre vonatkozóan a vizsgán számpélda is lesz.

 

A kurzust oktató tanszék

ÁJK Közgazdaságtan és Statisztika Tanszék

 

Tantárgyfelelős

dr. Steiger Judit habilitált egyetemi docens

 

Előadó

dr. Kabos Sándor egyetemi docens