Bevezetés a logikába

(heti 2 óra előadás)

 

A kurzus bemutatja a logika alapelemeit, a különböző érvelelési módokat, a tudományos következtetés  sajátosságait, a problémamegoldás logikai eszközeit.

 

 

Tematika:

1. Bevezetés: szintaxis és szemantika. Előadás:    itt

2. Érvelési módok. Logikai feladatok. Előadás:    itt

3. Kijelentés-logika. A logikai ekvivalencia. Előadás:    itt

4. Logikai műveletek. Negáció, konjunkció, diszjunkció. Előadás:    itt

5. Igazság-táblázat. Venn-diagram. Logika és halmazelmélet. Előadás:    itt
     

6.  Félévközi ZH (március): Logika feladatok

                MINTA ZH     MINTA ZH megoldás magyarázattal
 

7. Logikai grammatika. Előadás: itt            

8. Deduktív és induktív érvelés. Előadás:    itt 

9. Axiomatikus elméletek. Előadás:    itt

10. Elsőrendű logika. Modell elmélet. Előadás:
                               
Elsőrendű elméletek, értelmezés

   Gödel nem-teljességi tételei

   Modell elmélet

11. Induktív következtetés. Érvelési hibák. Előadás: itt   

12. Összefoglalás. Előadás:  itt

 

Vizsga ZH (május):   Logika Elmélet (10:00-10:45-ig) + Logika Feladatok újra (11:00-11:45-ig)  

               LogikaElmélet 1.MINTA  ZH   megoldás (magyarázat nélkül)   

               LogikaElmélet 2.MINTA  ZH   megoldás (magyarázat nélkül)    

 

 

 

Irodalom:

 

Dr. Madarász Tiborné - Pólos László - Ruzsa Imre: A logika elemei. Osiris Kiadó 1999

Smullyan, Raymond M.: Mi a címe ennek a könyvnek? Typotex, 1996.     az előadásokon szereplő feladatok

 

Kiegészítő irodalom:

 

Davis, Philip J. - Hersh, Reuben: A matematika élménye. Műszaki Könyvkiadó, 1984

Ferenczi Miklós: Matematikai logika. Műszaki Könyvkiadó, 2002.   feladatok

Hofstadter, Douglas R.: Gödel, Escher, Bach. Typotex, 1998.

Rényi Alfréd: Dialógus a matematikáról (in: Rényi Alfréd: Ars Mathematica). Typotex, 2005

Székely J. Gábor: Paradoxonok a véletlen matematikájában. Typotex, 2004

Magnus, P.D.: forallx. An Introduction to Formal Logic. http://www.scribd.com/doc/2923277/forallx-An-Introduction-To-Formal-Logic

Bognár László - Forrai Gábor: Informális logika (kézirat), http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/tartalom.html

Komjáth Péter: Matematikai logika (kézirat),  http://www.cs.elte.hu/~kope/oktatas/ma2.pdf

Lakatos László: Érveléstechnika. http://lakatos.free.fr/Tanitas/AT/at.html

Kutrovátz Gábor: Bevezetés a logikába és az érveléselméletbe (kézirat),  http://hps.elte.hu/~kutrovatz/logjegyz.pdf

 

  

A Logika Feladatok ZH a félév során két alkalommal írható meg, a két eredmény közül csak a jobb számít.

Érvényes ZH az, melynek pontszáma legalább 50.

Az érvényességi idő a jelen vizsgaidőszak (tekintet nélkül arra, hogy a ZH évközi vagy vizsga során keletkezett).

Minden ZH során használható 2 darab, a hallgató által sajátkezűleg írt max A4-es méretű jegyzetlap.
 

Aki (bármely okból) nem szerez megajánlott jegyet, vagy a megszerzett megajánlott jegyet nem fogadja el, a Neptunban vizsgára, majd ennek sikertelensége esetén Uvra jelentkezhet.

 

 

Értékelés:  

Megajánlott félévi jegy a Logika Feladatok ZH (max 90 pont) és a Logika Elmélete ZH (max 90 pont) pontszámai összege alapján:

A megajánlott jegy feltétele, hogy mindkét ZH pontszáma (külön-külön) legalább 50 pont.

0-99 pont: nincs megajánlott jegy,  vizsga kötelező
100-119: elégséges
120-139: közepes
140-159: jó
160-180: jeles.

 

  

Bevezetés a logikába, régi ZH feladatok

Félévközi vizsga       ZH Feladatok    

ZH Megoldások (magyarázat nélkül)     Magyarázat a ZH megoldásához

 

Félévközi vizsgaZH  ZH Feladatok  ZH Megoldások (magyarázat nélkül)

 

Régi ZH feladatok: Logika feladatok, november, gyakorló ZH
                               
Megoldás: Logika feladatok, november, gyakorló ZH
                           
Logika feladatok, december, gyakorló ZH
                                
Megoldás: Logika feladatok, december, gyakorló ZH
                           
Logika elmélet, december, gyakorló ZH
                                
Megoldás: Logika elmélet, december, gyakorló ZH
    
VizsgaZH: Logika feladatok, 2007 december 18.
   
VizsgaZH megoldás + magyarázat: Logika feladatok, 2007 december 18.