SST116  Adatelemzés I.

heti 2 óra előadás: szerdán, 9:30-11-ig, D 0-411.

heti 1 óra konzultáció: szerdán, 8:30-9:15-ig, É 6.80.

 

Statisztikai összefüggésvizsgálat szám-értékű kimeneti változók esetén. Az eljárásokat adatelemzési példákon keresztül tárgyaljuk, és összehasonlítjuk a különböző módszerekkel nyert becslések statisztikai tulajdonságait.

  

Tematika:

Regresszió (bevezetés)

Az átlag becslése

Resampling eljárások

A regr.együtthatók becslésének eloszlása

A lineáris modell. Adatelemzési példa. lina2.sps ineq_sw.sav

A lineáris modell (folytatás). Adatelemzési példa.

A lineáris modell jellemzése vektortérben.

Regresszió, többszörös és parciális korreláció

Többtényezős regresszió

Általánosított lineáris modell (bevezetés és példa 1.)

Általánosított lineáris modell (összefoglaló)

Általánosított lineáris modell (példa 2.)

Általánosított lineáris modell (példa 3.)     Raftery BMA leírás

 

Resampling programozási példák:  R script (ISSP adatok)        R script (szimulált adatok)             SPSS (ISSP adatok)

 

Irodalom:

Crawley, MJ: The R Book, Chpts 10 & 13., Wiley 2007  itt

Chernick, MR : Bootstrap Methods, Wiley. 2008.  itt

Fox, J.: Bootstrapping Regression Models. 2002.   (CRAN)

 

 

Értékelés: 

beadandó módszertani esettanulmány alapján, feltéve a szűrő ZH sikeres teljesítését.

a szűrő ZH időpontja: december 10-én, 9-10-ig

minta ZH       

 

Egy esettanulmánynak maximum 2 szerzője lehet.

Az esettanulmány témavázlatának beadási határideje: december 1.

Az esettanulmány elkészítésének határideje: február 1.

Mintapéldák a  módszertani esettanulmány elkészítéséhez:

 minta esettanulmány 1.

 minta esettanulmány 2.

 minta esettanulmány 3.

 minta esettanulmány 4.

 minta esettanulmány 5.